banner2
El Portal de la Transparència de la Fundació Sanitària Mollet és un canal perquè el conjunt de la ciutadania conegui millor la gestió d’una institució com la nostra, orientada a oferir un servei integral a les persones en l’àmbit sanitari i social.

Tenim una dilatada trajectòria de compromís amb la comunitat. La nostra organització disposa d’un codi ètic en el qual assumim un seguit de reptes, entre els quals el de “comunicar de forma correcta i transparent a la societat”.

La nostra és una Fundació amb valors i, en aquest sentit, aquest Portal ens ajuda a sentir-nos més propers amb la societat a la qual ens devem. El codi ètic és ben explícit quan diu que la institució s’ha de gestionar seguint principis d’eficiència, eficàcia, equitat, humanitat i transparència.

 Jaume Duran i Navarro
Director general de la Fundació Sanitària Mollet